Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Midas Media Stanisław Wiśniewski z siedzibą w Rumi, NIP: 9580660981, REGON: 524671467, w celu nawiązania  kontaktu i prowadzenia rozmów dotyczących oferty, nawiązania współpracy lub zawarcia umowy. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. Przysługuje Państwu prawo wglądu do danych, prawo do ich poprawiania, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo do eksportu danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do nawiązania kontaktu poprzez zawarte na stronie formularze kontaktowe.